Bài mới nhất
Loading...
03/10/2013

Cách đưa hình ảnh vào liên kết bài đăng cũ hơn, mới hơn

Cách đưa hình ảnh vào liên kết bài đăng cũ hơn, mới hơn

Trong giao diện của blogspot, sẽ có 3 liên kết nằm cuối mỗi bài viết, đó là Trang Chủ, Bài viết cũ hơn, bài viết mới hơn. Để thay đổi những liên kết này thành các nút bấm trông đẹp mắt hơn, ta làm như sau:

- Đăng nhập Blogspot
- Vào Chỉnh sửa code HTML ( sửa Templates)
- Tìm code sau:

<span id='blog-pager-newer-link'>
<a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + "_blog-pager-newer-link"' expr:title='data:newerPageTitle'><data:newerPageTitle/></a>
</span>
</b:if>

<b:if cond='data:olderPageUrl'>
<span id='blog-pager-older-link'>
<a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + "_blog-pager-older-link"' expr:title='data:olderPageTitle'><data:olderPageTitle/></a>
</span>
</b:if>

<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
<b:else/>
<b:if cond='data:newerPageUrl'>
<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
</b:if>
</b:if>

- Chú ý đoạn code mày đỏ.
- Đó là những code mà chúng ta sẽ thay
- Lần lượt thay:

<data:newerPageTitle/> thành  <img alt='Next' border='0' src='{ link hình 1}' title='Next'/>
<data:olderPageTitle/> thành <img alt='previous' border='0' src='{ link hình 2}' title='previous'/>
 <data:homeMsg/> thành <img alt='home' border='0' src='{ link hình 3}' title='home'/>

 - Vậy là xong, hãy lưu Templates và xem kết quả.

Cách đưa hình ảnh vào liên kết bài đăng cũ hơn, mới hơn

* Ở đây tôi giới thiệu 3 nút cơ bản :

                              

Ngoài ra các bạn có thể tự tạo ra những nút đẹp hơn để thay vào.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Toggle Footer