Bài mới nhất
Loading...
08/04/2014

In 4 trang trên một trang giấy A4

Để tiết kiệm giấy hoặc để in thu nhỏ tài liệu các bạn có thể chọn cách này sẽ tiết kiệm được giấy
Dùng tổ hợp Ctrl+P để mở hộp thoại Print setup. Sau đó bạn tùy chọn như sau:
* Pages per sheet : chọn số trang in trên 1 mặt A4: chọn 4 trang.
Xem hình:
Đây là Print setup trong Word 2010

In 4 trang trên một trang giấy A4

Đây là Print setup trong Adobe Acrobat 9.

In 4 trang trên một trang giấy A40 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Toggle Footer